Letecká fotogrametrie z dronu

Podklady pro tyto mapy se vytvářejí pomocí dronů, ty jsou schopni zachytit dané prostředí z různých úhlů a výšek pro vytvoření detailní ortofotomapy nebo 3D modelů požadované lokality. Výsledná mapa může být složena až z několika tisíc fotografií, které jsou skládány do jednoho celku. Vzhledem k počtu fotografií je výstup přesný až 1cm/px. Rozlišení takové mapy oproti satelitním nebo leteckým snímkům je podstatně vyšší.  

Propad

Výpočty kubatur, staveb, lomů a deponií

Využití pro těžební organizace důlně měřičská a geologická dokumentace, výpočty objemů skládek a deponií s vysokou přesností.

  • výpočet objemů skládek 
  • výpočet objemů a objemové studie vytěžených prostorů a ploch
  • výpočet objemu skrývkových hmot za účelem kontrolního výpočtu objemu zemních prací
  • zaměření a výpočet objemu zemních prací skládek nebo jiných těles pomocí leteckého snímkování a vytvoření 3D modelu.

Zhotovení 3D modelu povrchů a objektů

Digitální model povrchu je generován souborem snímků daného prostoru. Jedná se o soubor skládající se až z tisíce snímků. Z toho jak se povrch jeví z různých úhlů pohledu, se pomocí specializovaných programů vypočte prostorové uspořádání. Při výpočtu povrchu se vygeneruje oblak bodů,  které leží na mapovém povrchu. Tento oblak dosahuje až stovky miliónů bodů. Digitální model je vlastně rastrový nebo vektorový popis hlavních charakteristik povrchu vyhodnocovaného prostoru nebo objektu. Vytvořený model umožňuje aplikovat řadu operací jako měření ploch, objemy atd. Pokud se provádějí 3D modely v časové řadě je možno vyhodnocovat změny způsobené např. těžbou, erozí  atd.   

Kostel2 model
COV

2D ortofotomapy​

Oproti nezpracovanému leteckému snímku je ortofotomapa umístěna v souřadnicovém systému a lze ji kombinovat s jinými mapovými podklady (katastrální mapa, mapa technické infrastruktury atd.). Nespornou výhodou je aktuálnost mapy a využitelnost pro široký okruh uživatelů. Jde o kartografické dílo, které využívá jako základ polohově umístěný letecký měřičský snímek, přičemž má parametry jako klasická ortofotomapy. Nepřekonatelná je skutečnost, že naše ortofotomapy dosahují rozlišení od 1cm /px, tedy rozlišení, které lze těžko dosáhnout jinými prostředky.   

Využití v zemědělství​

Pomocí dronů na základě dálkového průzkumu země, lze hodnotit stav porostu pomocí spektrálních charakteristik. To vytváří velice účinný nástroj k vyhodnocení vývoje rostlin a odhalí místa, kde ukáží stresové projevy rostlin. Tato místa lze označit značkou v souřadnicích a na místě zjistit co je příčinou tohoto stavu. Další výhodou tohoto snímkování je měření ploch pozemků. 

Pole3
previous arrow
next arrow
Slider

Copyright Aerodata s.r.o. 2003 – 2018 www.aerodata.cz

Close Menu