Close

Naše služby

Podklady pro Úřad civilního letectví (ÚCL)

Pořizování leteckých záběrů z bezpilotního prostředku je komplexní sofistikovaná činnost, kde je nutno splnit řadu podmínek pro úspěšné splnění daného záměru. Vstupní data musí být zadána zákazníkem a posléze obvykle upřesněna oboustranou komunikací. Většinou je zadání předloženo formou mapy, kde jsou vyznačeny směry snímkování, případně naznačena trajektorie letu. Upřesnění je většinou provedeno slovním doprovodem k mapě. Podrobné definiční a technické podmínky pro realizaci letu popisuje Doplněk X předpisu L2. Pokud je snímkování situováno do tzv. zakázaných, nebezpečných, omezených, rezervovaných, vyhrazených prostor a hustě osídlených prostor, je nutno vyžádat si souhlas příslušné pracoviště ÚCL. Pro orientaci slouží letecká mapa ČR AISVIEW .V tomto případě je nutno předložit žádost obsahují následující náležitosti:

  • Předpokládané datum snímkování (obvykle je definováno období)

  • Místo provedení letu (město, ulice, katastrální č. pozemku, mapa apod.)

  • Definice dopadové oblasti (určení vhodné oblasti v případě pádu UAV, vyznačeno vhodnou barvou v mapě)

  • Typ letu (vertikální, horizontální let, výška letu, vzdálenost od pilota, obvykle vyznačeno vhodnou formou i na mapě)

  • Opatření proti přístupu nezůčastněných osob (páskou nebo jiným vhodným způsobem)

  • Souhlas majitele pozemku (např. katastrální č. pozemků)

Ukázka letového plánu:

podklady-mapa